XNTN CƠ KHÍ TM&DV THANH CẨN

Trung Tâm Sản Xuất & Cung câp Thiết Bị Chế Biến

Điều – Tiêu – Cà Phê – Nông Sản Xuất Khẩu

Thiết bị làm phân vi sinh

Hệ thống trộn tự động

Trộn phân vi sinh tự động với hiệu suất cao... Tiết kiệm điện năng.

1 2 Tiếp