XNTN CƠ KHÍ TM&DV THANH CẨN

Trung Tâm Sản Xuất & Cung câp Thiết Bị Chế Biến

Điều – Tiêu – Cà Phê – Nông Sản Xuất Khẩu

Bồn chứa (Si-lô chứa)

Bồn chứa (Si-lô chứa)
MR. LÊ ANH VŨ

Mobile:

0916 84 84 18

0913 44 81 30

  • Dùng để lưu trữ cà phê nhân chờ đóng bao
  • Cấu tạo cứng vững 
  • Sức chứa và chiều cao bồn tùy theo yêu cầu khách hàng
 Kí hiệu Sức chứa (tấn)
 BM-200 0,6÷ 6
 BM-250 1,2÷ 14,5
 BM-300 2,3÷27,5