XNTN CƠ KHÍ TM&DV THANH CẨN

Trung Tâm Sản Xuất & Cung câp Thiết Bị Chế Biến

Điều – Tiêu – Cà Phê – Nông Sản Xuất Khẩu

Bồn chứa

Bồn chứa
MR. LÊ ANH VŨ

Mobile:

0916 84 84 18

0913 44 81 30

 Thiết bị chứa, bảo quản nông sản.